Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel

Op zondag 19 januari 2020 is een afvaardiging van ons gilde aanwezig geweest op de nieuwjaarsreceptie van het Sint-Jorisgilde Gestel en Blaarthem. Het was een gezellige bijeenkomst.

 

 

vlnr: Wicky Moonen; Chris Moonen; Piet Renier; Wil van de Broek en Elly Renier

 

Op zondag 12 januari 2020 heeft het gilde de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in het gildehuis. Het was een gezellig samenzijn met een hele goede opkomst. Traditoneel hield onze regerend deken zijn toespraak en werd de kampioen vlakboog gehuldigd . Dit keer viel de eer te beurt aan Carla van Heertum. Zij kreeg het wisselschild omgehangen door Arna Dirks. Er volgde nog een toespraak door onze beschermheer, Raymond van de Wouw. (voor meer foto's zie rubriek "Foto's Nieuwjaarsrec)

 

 

Onze Regerend Deken tijdens zijn toespraak

 

 

Arna Dirks overhandigt het wisselschild vlakboog aan Carla van Heertum

 

 

Onze beschermheer, Raymond van de Wouw, aan het woord.

 

Op woensdag 18 december 2019 hebben we met 16 personen een gezamenlijke lunch gehad met onze beschermheer Raymond van de Wouw. Deze lunch vond plaats ter zijner kantore bij Marks Wachters notarissen aan de Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven. Het was al het derde jaar dat dit plaatsvond en begint dus zo langzamerhand een traditie te worden. Een heel gezellige en goed verzorgde bijeenkomst.

 

 

Een mooi gedekte tafel

 

 

Overzicht over de ruimte waar de lunch plaats vond

 

 

Leden van het gilde aan de ene tafel

 


En de andere tafel

 

 

En dit van de andere kant uit gezien

 

Op zondag 24 november 2019 vierden wij gezamenlijk met het Sint-Catharinagilde Strijp Catharinadag. De dag begon met een kerkdienst in wooncentrum "Gagelbosch". Voorganger in deze dienst was pastor Johan Wolbrink, die door de gilden thuis werd opgehaald. Hierna werden de festiviteiten in ons gildelokaal voortgezet. Dit gebeurde met een voortreffelijk koffietafel, waaraan door velen werd deelgenomen. Hierna vond de huldiging plaats van twee jubilarissen, die 40 jaar in overheidsdienst waren bij ons gilde. Het betrof hier onze ere-deken Tiny van Dooremolen en deken-schrijver Chris Moonen. Omdat Tiny niet aanwezig was werd alleen Chris vandaag gehuldigd. Dit gebeurde middels een toespraak van onze regerend-deken Leo van Heertum en een van Roeland van Hooff, voorzitter van Kring Kempenland. De daarbij behorende onderscheiding werd opgespeld door Henri van Hout, voorzitter district Centrum. Hierna kreeg Chris door Leo van der Sangen, namens het gilde een fraai houtsnijwerk aangeboden met de titel: "Daor Hedde De Guld". Tiny van Dooremolen zal t.z.t. thuis worden bezocht om hem daar de versierselen op te spelden.

 


Onze koning, Jaco Moonen, verzorgd de eerste lezing 

 

 

Gezellig keuvelend aan de koffietafel

 

 

Districtsvoorzitter Centrum, Henri van Hout, feliciteert de zojuist gedecoreerde Chris Moonen

 

Voor meer foto's zie item "Foto;s Catharinadag".

 

Op zaterdag 23 november 2019 hebben diverse leden vanaf 13.00 uur het gildelokaal in orde gebracht voor de viering van Catharinadag morgen. Zo werd o.a. de zaal ingericht voor de koffietafel en het officiële gebeuren van morgen.

 

 

De werkploeg met vlnr: Piet Renier; Leo van Heertum;  Marianne van Huet; Carla van Heertum; Hennie van der Heijden; Elly Renier en Ad Engels. Niet op de foto Chris Moonen

 

Op zondag 10 november 2019 hebben wij besloten om niet buiten te schieten, maar binnen met de vlakboog. Hieraan werd deelgenomen door zes leden van het gilde. Als beste kwamen uit de bus Chris Moonen en Leo van der Sangen met elk 73 punten. In de natelling werd onze ouderling Leo van der Sangen uitgeroepen tot dagwinnaar. Hierna hebben we gezellig samen geluncht.

 

 

Gezellig aan de Lunch

 

 

Onze ouderling Leo van der Sangen met echtgenote Diny.

 

Op donderdag 10 oktober 2019 waren diverse leden van ons gilde en diverse andere gilden en verenigingen aanwezig op het stadhuisplein voor het bijwonen van de ceremonie van het doven van het bevrijdingsvuur. De hoofdoorzaak dat wij er waren was de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan onze beschermheer Raymond van de Wouw. Hij kreeg van burgemeester Jorritsma de onderscheiding van

"Ridder in de orde van Oranje-Nassau". 

 

 

Raymond en echtgenote tussen Leo van Heertum en Jaco Moonen tijdens de vendelhulde.

 


Onze beschermheer met zijn onderscheiding.

 

Op zondag 6 oktober 2019 werd gevierd dat zorgcentrum "De Passaat" in Strijp 25 jaar bestond. Samen met het Sint-Catharinagilde Strijp waren wij daar aanwezig om deze festiviteit luister bij te zetten.

 

 

De aanwezige gildeleden staan droog opgesteld tijdens de vendelhulde

 

Op zaterdag 28 september 2019 vierde onze Ouderling, Leo van der Sangen, het feit dat hij de gezegende leeftijd van 90 jaar heeft mogen bereiken. Chris en Wicky Moonen waren aanwezig om dit samen met de familie te vieren.

 

 

De door Leo gemaakte uitnodiging.

 

Op vrijdag 20 september 2019 heeft het Sint-Jorisgilde Stratum een Brabantse koffietafel gehouden ter ere van de veteranen Joe Cattini en Armando Marquez. Ons gilde werd hier vertegenwoordigd door Carla en Leo van Heertum.

 

 

Twee veteranen Joe Cattini en Leo van Heertum

 

 

Overzicht van de koffietafel

 

Op woensdag 18 september 2019 hebben Carla en Leo van Heertum; Frans Jansen; Chris en Jaco Moonen; Elly en Piet Renier en Jan Schrurs deelgenomen aan de herdenking van 75 jaar bevrijding. Omdat Piet Renier dit ook in Bayeux had gedaan functioneerde hij deze avond als vaandrig.

 

 

Piet Renier als vaandrig in de optocht

 

 

Een hele grote opkomst bij deze herdenking

 

Van zaterdag 14 september t/m dinsdag 17 september is er een deputatie van de gilden naar Bayeux geweest om daar de festiviteiten mee te maken in het kader van 75 jaar bevrijding. Ons gilde was hierbij vertegenwoortdigd door Carla en Leo van Heertum; Marianne van Huet en Elly en Piet Renier. Theo van Huet was ook in Bayeux aanwezig als chauffeur van een bus met schooljeugd.

 

 

Aangetreden bij de kathedraal van Bayeux

 

 

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd

 

 

Samenkomst op het plein in Bayeux

 

Op woensdag 11 september 2019 zijn Carla en Leo van Heertum in Waalre aanwezig geweest bij de jaarlijkse herdenking van de Brabantse gesneuvelden.

 


Onze Regerend Deken, Leo van Heertum, tijdens de herdenking

 

Op zondag 2 juni 2019 werd bij het H. Kruisgilde in Gerwen de 77e Kringdag Kempenland gehouden. Onder zeer warme weersomstandigheden werd het een gezellige dag. Bij het schieten om het koningskruis van Kring Kempenland wist onze koning, Jaco Moonen, evenals vorige week bij het District het laatste stukje van de vogel naar beneden te halen. Hij mag zicht nu ook Koning van de kruisboogschutters van Kring Kempenland noemen.

 

 

Jaco Moonen juicht trots nadat hij, zoals hij zelf zegt, de "drieklapper" heeft behaald.

 


De eucharistieviering in de tuin van Fons Linders

 

 

En daarna het ontbijt in de tuin van de buren

 

 

Onze stand in de tentoonstellingstent

 

Op zaterdag 1 juni 2019 kreeg Piet Renier van de scouting onderstaande oorkonde uitgereikt vanwege zijn vele verdiensten.

 

 

Op 29 mei 2019 vierden Elly en Piet Renier het heugelijk feit dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk waren getreden voor de wet. Voor de kerk werd dit huwelijk op 7 juni 1969 voltrokken.

 

 

 

 

Op zondag 26 mei 2019 werd op ons gildeterrein aan de Locatellistraat 1 te Eindhoven de districtsdag Centrum gehouden. Hier waren een behoorlijk aantal gildebroeders en -zusters van diverse Eindhovense gilden samengekomen. Verbroedering was het motto met als hoogtepunt het schieten op een gipsen vogel om de titel "Koning van het district Centrum". Deze keer was het Jaco Moonen van het organiserende gilde die het laatste stukje van de vogel naar beneden wist te halen.

 

 

De nieuwe districtskoning Jaco Moonen heeft zojuist het wisselschild in ontvangst genomen. (fot0: Dennis van der Sommen)

 

 

Pastor Johan Wolbrink opent de dag met een gebed onder toeziend oog van vlnr: Henri van Hout; Leo van Heertum en Frans Jansen.

 

 

Gevolgd door een vendeldemonstratie van de vendeliers van het Sint-Martinusgilde Tongelre

 

 

Voor de jeugd was er buksschieten onder toeziend oog van Ad Engels. (foto: Dennis van der Sommen)

 

 

En voor de grotere jeugd was er een vlakboogbaan opgesteld (foto: Dennis van der Sommen)

 

 

Charlotte van de Voort met het door haar gewonnen wisselschild vlakboogschieten (foto: Dennis van der Sommen)

 

 

Districtsraadsheer Henri van Hout heeft zojuist een prijs uitgereikt voor het buksschieten (foto: Dennis van der Sommen)

 

Op  zaterdag 25 mei 2019 zijn diverse leden van ons gilde bijeengekomen om ons terrein in orde te maken voor de Districtsgildedag van District Centrum, die morgen wordt gehouden. Hierbij hadden we hulp van Johan Smeets van de scouting "Angelo Roncalli" en Henri van Hout districtsraadsheer Centrum.

 

 

Ad Engels en Jan Schrurs bakenen het terrein af 

 

 

 

De tent wordt ingericht door Jaco Moonen en Carla van heertum met behulp van een vrijwilliger

 

 

Na noeste arbeid tijd voor een bakske koffie of thee

 

 

En een lekker broodje in de gildekamer

 

Op zaterdag 18 mei 2019 werd er door Ad Engels en Leo van Heertum een gildeles gegeven voor de leden van de scouting "Angelo Roncalli". Deze les begon om 10.00 uur. Er werd gebruik gemaak van een video van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Verder verzorgdew onze tamboer een demonstratie trommen en door onze regerend deken werd het vendelgebed uitgelegd.

 


De groep die deelnam aan de gildeles.

 

 

Klaar voor het begin van de instructie.

 

 

Leo van Heertum geeft uitleg over het vendel.

 


Die hoed past ons allemaal.

 

 


 

Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel