Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel

 

 Vanwege de situatie rondom Corona is de patroonsviering uitgesteld tot een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2022.

 

 

Programma Catharinadag

 

 

Op zaterdag 18 september 2021 werd in Eindhoven herdacht dat de stad 77 jaar geleden bevrijd werd. De fakkel vanuit Bayeux werd voor de 75e keer door wielrenners naar Eindhoven gebracht. Gezien de Corona crisis waren alleen genodigden hiervoor uitgenodigd op een hermetisch afgesloten Stadhuisplein. Namens ons gilde waren hierbij aanwezig Carla en Leo van Heertum.

 

 

Mario van den Boogaart en Leo van Heertum wachten op hetgeen er gebeuren gaat

 

 

Gildeleden op het Stadhuisplein

 

 

Ook keep them Rolling was aanwezig

 

 

En een flight over

 

 

De vlam is ontstoken en de burgemeester spreekt de aanwezigen toe

 

 

Twee zonnebloemen uit de zaadjes die we kregen van Raymond van de Wouw

 

Op zondag 12 september 2021 vond de districtsgildedag van het district Centrum plaats. Deze gebeurtenis werd ditmaal georganiseerd door het gilde ST.-Martinus Tongelre en werd gehouden rondom hun gildehuis in de Bogten. De weergoden waren ons deze keer gunstig gestemd. Het was er zeer gezellig en na een opmars en de nodige toespraken kon het feest beginnen.

 

 

de aanwezigen van ons gilde vlnr: Piet Renier; Carla van Heertum; Leo van Heertum; Elly Renier en Chris Moonen

 

 

Vendelgebed door de vendeliers van het organiserende gilde

 

Op zondag 29 augustus 2021 vond er een verbroederings bijeenkomst plaats tussen ons gilde en dat van Sint-Catharina Strijp. Deze bijeenkomst werd gehouden op de brug van de Gender in het Genderpark. De Gender is de scheiding tussen Gestel en Strijp. Beide gilden ontmoetten elkaar daar op deze brug, het ene gilde komende uit Gestel en het andere uit Strijp. Na de ontmoeting werd er een lunch gehouden die vanwege het weer langs de Gender plaatsvond onder een afdak. De bedoeling was om dit op de brug te doen. Een voortreffelijke lunch verzorgd door Mario van den Boogaart. Na de lunch werd op de brug de proclamatie /  samenwerkingsovereenkomst voorgelezen door Roeland van Hooff, voorzitter Kring Kempenland. Hierna werd deze ondertekend door de Regerend Dekens en Kapiteins van de beide gilden

 

 

Ontmoeting op de Genderbrug

 

 

  

van de andere kant 

 

 

Johan Wolbrink spreekt voor de Lunch een dankwoord uit.

 

 

Overzicht tijdens de lunch

 

 

Carla van Heertum en Henri van Hout schenken de ere-wijn in

 

 

Roeland van Hooff leest de proclamatie/samenwerkingsovereenkomst voor

 

 

Ondertekening door onze regerend deken, Leo van Heertum. Henri van Hout kijkt toe

 

Op dinsdag 3 augustus 2021 hadden we weer een bijeenkomst in de gildekamer. Hiertoe waren ook de partners van de gildeleden uitgenodigd. In totaal hadden hiervan 16 personen gebruik gemaakt. De avond werd begonnen om 18.30 uur met een "Eerste Avondmaal", een lunch op voortreffelijke wijze verzorgd door Carla en Leo van Heertum. Na de lunch werd er nog vergaderd en werden de nodige zaken besproken.

  

 

Aanwezigen bij de lunch, terwijl Carla foto's maakt.

 

 

Onze Regerend Deken spreekt tot de aanwezigen terwijl Henri van Hout aandachtig luistert

 

Op zaterdag 24 april 2021 is onze beschermheer en goede vriend RAYMOND VAN DE WOUW overleden op 57 jarige leeftijd. Zijn uitvaart vond plaats op zaterdag 1 mei 2021. Gezien de Coronamaatregelen, mochten hierbij slechts een beperkt aantal personen aanwezig zijn. Namens ons gilde was hier Chris Moonen. De overige leden en die van andere verenigingen hebben op indrukkende wijze een eerbetoon aan hem gebracht bij zijn vertrek vanaf zijn woonhuis, door een ere-haag te vormen. De dienst bij Domusdela was ook zeer indrukwekkend.

 

 

Toespraak Raymond tijdens nieuwjaarsbijeenkomst 2020

 

 

Voorkant rouwkaart Raymond van de Wouw.

 

 

Enkele leden erehaag vlnr: Piet Renier (met vaandel in rouw); Carla van Heertum en Theo van Huet

 

 Op Maandag 8 februari 2021 is onze gildevriend  Eef Reker overleden, precies op de dag van het afscheid nemen van zijn vrouw Thea. Bij de heroprichting van ons gilde heeft Eef ons met raad en daad bijgestaan. Ook heeft hij veel betekend voor ons zustergilde Sint-Joris Gestel en Blaarthem en voor de gehele Gestelse gemeenschap. Eef werd een trouwe vriend van ons gilde, die altijd bij onze activiteiten aanwezig was.

 

 

  

Op vrijdag 29 januari 2021 is onze gildevriendin Thea Reker-Landskroon overleden op bijna 83-jarige leeftijd. Thea en Eef waren samen steeds aanwezig bij onze gildebijeenkomsten. De crematie van Thea vond plaats op 8 februari 2021 en de herdenkingsdienst op 26 februari 2021. Dit omdat er Corona was in de familie. Wij verliezen in haar een trouwe vriendin. Dat zij moge rusten in vrede.

 

 

  

 

HET GILDE WENST ALLE LEDEN, VRIENDEN EN RELATIES HET ALLERBESTE VOOR 2021 EN HOOPT DAT WE SNEL WORDEN VERLOST VAN HET CORONA VIRUS.

 

Op zaterdag 15 augustus is onze Ouderling en gildebroeder

LEO VAN DER SANGEN

overleden. Leo werd lid van ons gilde in 1984 en werd ouderling in 2012.

Wij hebben als gilde heel veel aan hem te danken. Dankzij zijn creativiteit werd ons gilde verrijkt met een groot aantal gildeattributen. Niet alleen voor ons gilde was hij actief. In de Kempen en zelfs daarbuiten kan met vele kunstzinnige gildeattributen vinden die van zijn hand komen. Een groot gemis voor ons gilde en voor het gehele gildewezen.

 

 

Leo tijdens toespraak Catharinadag 2019

 

Op woensdag13 mei is FRANCIEN VAN DEN NIEUWENHOFF overleden op de leeftijd van bijna 92 jaar na een welbesteed leven. Op maandag 18 mei werd in besloten kring afscheid van haar genomen. Vanwege de Corona crisis mochten hierbij slechts 30 personen aanwezig zijn.

 

 

Francien toost op het leven

 

Op dinsdag 3 maart 2020 hebben wij de Jaarvergadering gehouden. Hierbij werd terug gekeken naar het jaar 2019. Het jaarverslag werd gepresenteerd en de financiële situatie werd bekeken.

 

 

Foto vergadering vorig jaar (niet aanwezig dit jaar Gonny van der Loo en Jaco Moonen)

 

Op zondag 19 januari 2020 is een afvaardiging van ons gilde aanwezig geweest op de nieuwjaarsreceptie van het Sint-Jorisgilde Gestel en Blaarthem. Het was een gezellige bijeenkomst.

 

 

vlnr: Wicky Moonen; Chris Moonen; Piet Renier; Wil van de Broek en Elly Renier

 

Op zondag 12 januari 2020 heeft het gilde de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in het gildehuis. Het was een gezellig samenzijn met een hele goede opkomst. Traditoneel hield onze regerend deken zijn toespraak en werd de kampioen vlakboog gehuldigd . Dit keer viel de eer te beurt aan Carla van Heertum. Zij kreeg het wisselschild omgehangen door Arna Dirks. Er volgde nog een toespraak door onze beschermheer, Raymond van de Wouw. (voor meer foto's zie rubriek "Foto's Nieuwjaarsrec)

 

 

Onze Regerend Deken tijdens zijn toespraak

 

 

Arna Dirks overhandigt het wisselschild vlakboog aan Carla van Heertum

 

 

Onze beschermheer, Raymond van de Wouw, aan het woord.

 

Op woensdag 18 december 2019 hebben we met 16 personen een gezamenlijke lunch gehad met onze beschermheer Raymond van de Wouw. Deze lunch vond plaats ter zijner kantore bij Marks Wachters notarissen aan de Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven. Het was al het derde jaar dat dit plaatsvond en begint dus zo langzamerhand een traditie te worden. Een heel gezellige en goed verzorgde bijeenkomst.

 

 

Een mooi gedekte tafel

 

 

Overzicht over de ruimte waar de lunch plaats vond

 

 

Leden van het gilde aan de ene tafel

 


En de andere tafel

 

 

En dit van de andere kant uit gezien

 

Op zondag 24 november 2019 vierden wij gezamenlijk met het Sint-Catharinagilde Strijp Catharinadag. De dag begon met een kerkdienst in wooncentrum "Gagelbosch". Voorganger in deze dienst was pastor Johan Wolbrink, die door de gilden thuis werd opgehaald. Hierna werden de festiviteiten in ons gildelokaal voortgezet. Dit gebeurde met een voortreffelijk koffietafel, waaraan door velen werd deelgenomen. Hierna vond de huldiging plaats van twee jubilarissen, die 40 jaar in overheidsdienst waren bij ons gilde. Het betrof hier onze ere-deken Tiny van Dooremolen en deken-schrijver Chris Moonen. Omdat Tiny niet aanwezig was werd alleen Chris vandaag gehuldigd. Dit gebeurde middels een toespraak van onze regerend-deken Leo van Heertum en een van Roeland van Hooff, voorzitter van Kring Kempenland. De daarbij behorende onderscheiding werd opgespeld door Henri van Hout, voorzitter district Centrum. Hierna kreeg Chris door Leo van der Sangen, namens het gilde een fraai houtsnijwerk aangeboden met de titel: "Daor Hedde De Guld". Tiny van Dooremolen zal t.z.t. thuis worden bezocht om hem daar de versierselen op te spelden.

 


Onze koning, Jaco Moonen, verzorgd de eerste lezing 

 

 

Gezellig keuvelend aan de koffietafel

 

 

Districtsvoorzitter Centrum, Henri van Hout, feliciteert de zojuist gedecoreerde Chris Moonen

 

 

Op donderdag 10 oktober 2019 waren diverse leden van ons gilde en diverse andere gilden en verenigingen aanwezig op het stadhuisplein voor het bijwonen van de ceremonie van het doven van het bevrijdingsvuur. De hoofdoorzaak dat wij er waren was de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan onze beschermheer Raymond van de Wouw. Hij kreeg van burgemeester Jorritsma de onderscheiding van

"Ridder in de orde van Oranje-Nassau". 

 

 

Raymond en echtgenote tussen Leo van Heertum en Jaco Moonen tijdens de vendelhulde.

 


Onze beschermheer met zijn onderscheiding.

 

Op zondag 6 oktober 2019 werd gevierd dat zorgcentrum "De Passaat" in Strijp 25 jaar bestond. Samen met het Sint-Catharinagilde Strijp waren wij daar aanwezig om deze festiviteit luister bij te zetten.

 


Op zondag 2 juni 2019 werd bij het H. Kruisgilde in Gerwen de 77e Kringdag Kempenland gehouden. Onder zeer warme weersomstandigheden werd het een gezellige dag. Bij het schieten om het koningskruis van Kring Kempenland wist onze koning, Jaco Moonen, evenals vorige week bij het District het laatste stukje van de vogel naar beneden te halen. Hij mag zicht nu ook Koning van de kruisboogschutters van Kring Kempenland noemen.

 

 

Jaco Moonen juicht trots nadat hij, zoals hij zelf zegt, de "drieklapper" heeft behaald.

 

 

Op zondag 26 mei 2019 werd op ons gildeterrein aan de Locatellistraat 1 te Eindhoven de districtsdag Centrum gehouden. Hier waren een behoorlijk aantal gildebroeders en -zusters van diverse Eindhovense gilden samengekomen. Verbroedering was het motto met als hoogtepunt het schieten op een gipsen vogel om de titel "Koning van het district Centrum". Deze keer was het Jaco Moonen van het organiserende gilde die het laatste stukje van de vogel naar beneden wist te halen.

 

 

De nieuwe districtskoning Jaco Moonen heeft zojuist het wisselschild in ontvangst genomen. (fot0: Dennis van der Sommen)

 

 

 


Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel