Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel

 

Op zondag 10 november 2019 hebben wij besloten om niet buiten te schieten, maar binnen met de vlakboog. Hieraan werd deelgenomen door zes leden van het gilde. Als beste kwamen uit de bus Chris Moonen en Leo van der Sangen met elk 73 punten. In de natelling werd onze ouderling Leo van der Sangen uitgeroepen tot dagwinnaar. Hierna hebben we gezellig samen geluncht.

 

 

Gezellig aan de Lunch

 

 

Onze ouderling Leo van der Sangen met echtgenote Diny.

 

Op donderdag 10 oktober 2019 waren diverse leden van ons gilde en diverse andere gilden en verenigingen aanwezig op het stadhuisplein voor het bijwonen van de ceremonie van het doven van het bevrijdingsvuur. De hoofdoorzaak dat wij er waren was de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan onze beschermheer Raymond van de Wouw. Hij kreeg van burgemeester Jorritsma de onderscheiding van

"Ridder in de orde van Oranje-Nassau". 

 

 

Raymond en echtgenote tussen Leo van Heertum en Jaco Moonen tijdens de vendelhulde.

 


Onze beschermheer met zijn onderscheiding.

 

Op zondag 6 oktober 2019 werd gevierd dat zorgcentrum "De Passaat" in Strijp 25 jaar bestond. Samen met het Sint-Catharinagilde Strijp waren wij daar aanwezig om deze festiviteit luister bij te zetten.

 

 

De aanwezige gildeleden staan droog opgesteld tijdens de vendelhulde

 

Op zaterdag 28 september 2019 vierde onze Ouderling, Leo van der Sangen, het feit dat hij de gezegende leeftijd van 90 jaar heeft mogen bereiken. Chris en Wicky Moonen waren aanwezig om dit samen met de familie te vieren.

 

 

De door Leo gemaakte uitnodiging.

 

Op vrijdag 20 september 2019 heeft het Sint-Jorisgilde Stratum een Brabantse koffietafel gehouden ter ere van de veteranen Joe Cattini en Armando Marquez. Ons gilde werd hier vertegenwoordigd door Carla en Leo van Heertum.

 

 

Twee veteranen Joe Cattini en Leo van Heertum

 

 

Overzicht van de koffietafel

 

Op woensdag 18 september 2019 hebben Carla en Leo van Heertum; Frans Jansen; Chris en Jaco Moonen; Elly en Piet Renier en Jan Schrurs deelgenomen aan de herdenking van 75 jaar bevrijding. Omdat Piet Renier dit ook in Bayeux had gedaan functioneerde hij deze avond als vaandrig.

 

 

Piet Renier als vaandrig in de optocht

 

 

Een hele grote opkomst bij deze herdenking

 

Van zaterdag 14 september t/m dinsdag 17 september is er een deputatie van de gilden naar Bayeux geweest om daar de festiviteiten mee te maken in het kader van 75 jaar bevrijding. Ons gilde was hierbij vertegenwoortdigd door Carla en Leo van Heertum; Marianne van Huet en Elly en Piet Renier. Theo van Huet was ook in Bayeux aanwezig als chauffeur van een bus met schooljeugd.

 

 

Aangetreden bij de kathedraal van Bayeux

 

 

Ook voor de inwendige mens werd gezorgd

 

 

Samenkomst op het plein in Bayeux

 

Op woensdag 11 september 2019 zijn Carla en Leo van Heertum in Waalre aanwezig geweest bij de jaarlijkse herdenking van de Brabantse gesneuvelden.

 


Onze Regerend Deken, Leo van Heertum, tijdens de herdenking

 

Op zondag 2 juni 2019 werd bij het H. Kruisgilde in Gerwen de 77e Kringdag Kempenland gehouden. Onder zeer warme weersomstandigheden werd het een gezellige dag. Bij het schieten om het koningskruis van Kring Kempenland wist onze koning, Jaco Moonen, evenals vorige week bij het District het laatste stukje van de vogel naar beneden te halen. Hij mag zicht nu ook Koning van de kruisboogschutters van Kring Kempenland noemen.

 

 

Jaco Moonen juicht trots nadat hij, zoals hij zelf zegt, de "drieklapper" heeft behaald.

 


De eucharistieviering in de tuin van Fons Linders

 

 

En daarna het ontbijt in de tuin van de buren

 

 

Onze stand in de tentoonstellingstent

 

Op zaterdag 1 juni 2019 kreeg Piet Renier van de scouting onderstaande oorkonde uitgereikt vanwege zijn vele verdiensten.

 

 

Op 29 mei 2019 vierden Elly en Piet Renier het heugelijk feit dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk waren getreden voor de wet. Voor de kerk werd dit huwelijk op 7 juni 1969 voltrokken.

 

 

 

 

Op zondag 26 mei 2019 werd op ons gildeterrein aan de Locatellistraat 1 te Eindhoven de districtsdag Centrum gehouden. Hier waren een behoorlijk aantal gildebroeders en -zusters van diverse Eindhovense gilden samengekomen. Verbroedering was het motto met als hoogtepunt het schieten op een gipsen vogel om de titel "Koning van het district Centrum". Deze keer was het Jaco Moonen van het organiserende gilde die het laatste stukje van de vogel naar beneden wist te halen.

 

 

De nieuwe districtskoning Jaco Moonen heeft zojuist het wisselschild in ontvangst genomen. (fot0: Dennis van der Sommen)

 

 

Pastor Johan Wolbrink opent de dag met een gebed onder toeziend oog van vlnr: Henri van Hout; Leo van Heertum en Frans Jansen.

 

 

Gevolgd door een vendeldemonstratie van de vendeliers van het Sint-Martinusgilde Tongelre

 

 

Voor de jeugd was er buksschieten onder toeziend oog van Ad Engels. (foto: Dennis van der Sommen)

 

 

En voor de grotere jeugd was er een vlakboogbaan opgesteld (foto: Dennis van der Sommen)

 

 

Charlotte van de Voort met het door haar gewonnen wisselschild vlakboogschieten (foto: Dennis van der Sommen)

 

 

Districtsraadsheer Henri van Hout heeft zojuist een prijs uitgereikt voor het buksschieten (foto: Dennis van der Sommen)

 

Op  zaterdag 25 mei 2019 zijn diverse leden van ons gilde bijeengekomen om ons terrein in orde te maken voor de Districtsgildedag van District Centrum, die morgen wordt gehouden. Hierbij hadden we hulp van Johan Smeets van de scouting "Angelo Roncalli" en Henri van Hout districtsraadsheer Centrum.

 

 

Ad Engels en Jan Schrurs bakenen het terrein af 

 

 

 

De tent wordt ingericht door Jaco Moonen en Carla van heertum met behulp van een vrijwilliger

 

 

Na noeste arbeid tijd voor een bakske koffie of thee

 

 

En een lekker broodje in de gildekamer

 

Op zaterdag 18 mei 2019 werd er door Ad Engels en Leo van Heertum een gildeles gegeven voor de leden van de scouting "Angelo Roncalli". Deze les begon om 10.00 uur. Er werd gebruik gemaak van een video van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Verder verzorgdew onze tamboer een demonstratie trommen en door onze regerend deken werd het vendelgebed uitgelegd.

 


De groep die deelnam aan de gildeles.

 

 

Klaar voor het begin van de instructie.

 

 

Leo van Heertum geeft uitleg over het vendel.

 


Die hoed past ons allemaal.

 

Op zondag 28 april 2019 werd door het Sint-Jorisgilde Gestel en Blaarthem hun traditionele patroonsviering gehouden. Deze begon met een gildemis in de Sint-Lambertuskerk, waarna in zalencentrum EHV de huldiging plaatsvond van de jubilarissen. Namens ons gilde waren hierbij aanwezig Ad Engels en Chris Moonen.

 


Father John in afwachting van de "Eed vasn Trouw", die door Kapitein Theo Boelens wordt aangekondigd.

 


Ad Engels en Chris Moonen in de feestlocatie.

 

Op maandag 22 april 2019 werd op ons gildeterrein het jaarlijkse paaseieren schieten gehouden met de vlakboog. Omdat het uitstekend weer was stond de vlakboogbaan buiten. Als beste kwam deze keer Leo van Heertum uit de bus.

 

 

Leo van Heertum winnaar van het paaseieren schieten

 

 

Ad Engels staat te schieten onder toeziend oog van Leo van Heertum

 

 

Vlnr: Elly Renier; Carla van Heertum; Wicky Moonen; Chris Moonen; Piet Renier en Gerda Engels

 

Op vrijdag 29 maart 2019 werd in ons gildelokaal het archief opgeschoond. Hiertoe waren Carla en Leo van Heertum; Hennie van der Heijden; Chris Moonen en Elly en Piet Renier naar de Locatellistraat gekomen.

 

 

vlnr: Piet Renier; Hennie van der Heijden; Carla van Heertum; Elly Renier en Leo van heertum (foto gemaakt door Chris Moonen)

 

 

vlnr: Leo van Heertum; Hennie van der Heijden; Chris Moonen; Piet Renier en Elly Renier (foto gemaakt door Carla van heertum)

 

De vergadering van 2 april is verschoven naar 9 april en die van 7 mei naar 14 mei

 

 

 

Wordt binnenkort gestuurd naar de vrienden en leden die niet op de jaarvergadering waren

 

Op dinsdag 12 maart 2019 werd in de gildekamer de jaarvergadering gehouden. Het was de 39e sinds de heroprichting van het gilde in 1979. Een bijzondere vergadering deze keer, omdat we deze avond drie aspirant leden mochten installeren tot lid van ons gilde.

 

 

vlnr zittend: Carla van Heertum; Hennie van der Heijden; Jac van Dongen; Marianne van Huet en Leo van der Sangen. staand: Leo van Heertum; Chris Moonen; Jaco Moonen; Ad Engels; Gonny van der Loo; Pier Renier; Elly Renier en Frans Jansen.

 

  

De installatie van Jac van Dongen

 

 

Zojuist geinstalleerd Hennie van der Heijden

 

 

Leo van Heertum feliciteert Marianne van Huet na haar installatie

 

 

Onze nieuwe leden vlnr Marianne van Huet; Jac van Dongen en Hennie van der Heijden.

 

Op vrijdag 1 maart 2019 werd ten kantore van onze beschermheer een gezellige carnavalsbijeenkomst gehouden onder het motto: "Van notaris tot receptionist, bij ons is 't altijd fist"! En dat mag gezegd worden een heel geslaagd feest.

 

 

 

Tanja en Frans

 


Frans; Piet' Marianne en Carla

 

 

Een onderscheiding voor: Elly; Piet en Marianne

 

Op Zondag 13 januari 2019 werd in ons gildelokaal de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Het was weer een gezellige happening, waarbij de Cava weer geschonken was door Arna Dirks en Paul van Hoof. (Voor meerdere foto's zie rubriek Foto's Nieuwjaarsreceptie)

 

 

 Toespraak van de Regerend Deken, Leo van Heertum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel