Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel
 
Op zondag 20 november hebben we gezamenlijk met het Sint-Catharinagilde Strijp bij ons het patroonsfeest gevierd. We hadden een kerkdienst in Gagelbosch met als voorganger Johan Wolbrink en twee jubilarissen die allebei 40 jaar lid waren van het Gilde. Te weten onze tamboer Ad Engels en onze deken-schatbewaarder Frans Jansen. (Voor meer foto's zie onder "Foto's Catharinadag")
 
 

 
Pastor Johan Wolbrink en met accordeon Marijke de Zeeuw
 

 
Districtsraadsheer Henri van Hout speldt bij Ad Engels de zilveren onderscheiding op
 

 
Frans krijgt van Henri de gouden onderscheiding omdat hij ook 25 jaar lid van de Overheid is
 
OP zaterdag 19 november hebben we de zaalm klaargezet voor de viering van Catharinadag welke morgen plaats zal vinden. Tijdens deze werkzaamheden heeft onze koning, Piet Renier, zijn heup gebroken. Hij is dezelfde avond nog geopereerd in het MMC-Veldhoven
 

 
Onze koning Piet op de brancard
 

 
Buiten stonden voor Piet twee ziekenauto's klaar
 
Op zaterdag 8 oktober vond de jaarlijkse Federatiedag van de NBSF plaats in 's-Hertogenbosch. Vroeger bekend als Hoofdliedendag. Namens ons gilde waren hierbij Carla en Leo van Heertum aanwezig. 
 

 
Leo en Carla van Heertum op de Parade in 's-Hertogenbosch
 

 
en op de tentoonstelling in het Provinciehuis
 
 Op zondag 2 oktober vond bij het Sint-Jorisgilde Gestel en Blaarthem het driejaarlijks koningschieten plaats. Na 20 schoten, waarvan 10 treffers viel de vogel naar beneden en kon Theo Boelens zich voor de komende drie jaren koning noemen van het gilde. Namens ons gilde waren hierbij aanwezig Hennie van der Heijden; Chris Moonen en Piet Renier.
 

 
Theo Boelens de nieuwe koning
 
Op zondag 18 september  heeft een deputatie van ons gilde deelgenomen aan de 78e bevrijdingsherdenking van de gemeente Eindhoven. Helaas deze keer in zeer slechte weersomstandigheden. Ondanks alles was er toch behoorlijk wat publiek aanwezig op het plein bij het gemeentehuis.
 

 
Onze vaandrig Chris Moonen (links) opgesteld bij het monument (foto Jos Jansen)
 
Op woensdag 14 september werd in Waalre de jaarlijkse herdenking gehouden van de Brabantse gesneuvelden. Ons gilde werd hier vertegenwoordigd door Carla en Leo van Heertum
 

 
Carla en Leo van Heertum tijdens de herdenkingsdienst
 
Op dinsdag 13 september werd in Eindhoven de nieuwe burgemeester Jeroen Dijsselbloem geinstalleerd. Bij de vendelhulde van de Eindhovense gilden waren namens ons gilde aanwezig Koning Piet Renier en Carla en Leo van Heertum
 

 
Onze koning Piet Renier rechtsn op de foto
 
Op zondag 11september 2022 waren enkele leden van ons gilde aanwezig bij het koningschieten van het Sint-Catharinagilde Strijp. Ad Engels was er ingehuurd als tamboer. De rest waren er uit belangstelling
 

 
 Ad Engels slaat de trom bij het binnentreden van het schietterrein
 
Op woensdag 24 augustus 2022 heeft het gilde in Zutphen afschei genomen van haar Ere-Deken Tiny van Dooremolen.
 


Het gilde neemt op traditionele wijze afscheid van een gildebroeder
 
Van vrijdag 19 augustus t/m zondag 21 augustus zijn Carla en Leo van Heertum aanwezig geweest bij het EST (Europees Schutters Treffen) in Deinze Belgie.
 

 
leo met een buitenlandse schone
 

 
Het gezelschap waarmee Leo en Carla op reis waren
 
 Op dinsdag 16 augustus 2022 is in Zutphen op 90-jarige leeftijd overleden onze Ere-Deken TINY VAN DOOREMOLEN. De crematiedienst, waarvoor wij zijn uitgnodigd, vindt plaats op woensdag 24 augustus in de Monetzaal van crematorium de Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.
Het gilde gaat hier naar toe met een bus.
 

 
Tiny van Dooremolen
 

 
de Rouwbrief
 
 
Op zaterdag 23 juli 2022 zijn Carla en Leo van Heertum in gezelschap van Henri van Hout en zijn partner Monique naar Zutphen gegaan om daar alsnog de onderscheiding voor 40 jaar lidmaatschap van ons gilde op te spelden bij Tiny van Dooremolen. Deze was hem in 2019 toegekend maar
kon vanwege Corona toen niet worden uitgereikt.
 

 
Raadsheer Centrum Henri van Hout spreekt tot  Tiny, terwijl Inge luistert
 

 
Henri van Hout speldt de onderscheiding op bij Tiny van Dooremolen
 

 
Felicitatie voor Tiny van onze Regerend Deken, Leo van Heertum
 

 
Tiny van Dooremolen toont trots zijn zojuist ontvangen onderscheiding
 
Op maandag 6 juni 2022 hebben wij in Riethoven bij het Sint Annagilde deelgenomen aan de 78e Kringgildendag van Kring Kempenland. En niet zonder succes. Op de tentoonstelling wisten we met de beste presentatie uit de bus te komen. Hiervoor ontvingen we een mooi schildje.
 

 

Ad Engels toont trots het door ons gewonnen schildje

 

 

De linkerkant van de presentatie

 

 

De rechterkant van de presentatie

 

 Op zondag 29 mei 2022 hebben wij weer koningschieten gehad. Vanwege de Corona werd er de vorige keer in 2017 voor het laatst geschoten. Normaal is dat voor ons om de 3 jaar.

 


De koning thuis opgehaald deelt jenever uit

 

 

klaar om vanuit Leende  te vertrekken naarb het gildehuis

 

 

Onze eregast Peter Kemp met zoon Timmy worden opgehaald bij de poort

 

 

Gonny; Jac en Elly kijken toe bij het voorstellen van de eregast

 


Toespraak door Peter Kemp

 

 

De oude koning Jaco Moonen biedt zijn schild aan en geeft uitleg

 

 

Pastor Johan Wolbrink spreekt zijn gebed uit met aandachtigetoehoorders

 


Onze eregast Peter Kemp lost het eerste schot op de vogel en maakt zo de boom vrij

 

 

Onze schrijver Jan Schrurs kijkt nauwkeurig toe onder oog van Chris Moonen

 

 


De nieuwe koning PIET RENIER wast zijn handen met hulp van zijn echtgenote Elly

 


De regerend deken heeft zojuist het koningsvest omgehangen bij koning PIET

 

 

Onze nieuwe koning PIET RENIER met zijn echtgenote Elly

  

 

Het koningsschild van de aftredende koning Jaco Moonen

 


Onze koning PIET RENIER op de kringdag in Riethoven

 

Op zondag 1 mei 2022 Hebben we gezamenlijk met het Sint-Catharinagilde Strijp de dag van de jubilarissen gevierd. De dag begon met een koffietafel in buffetvorm, gevolgd door het uitreiken van de diverse onderscheidingen en een receptie. Van ons gilde was het onze koning, Jaco Moonen, die een kringonderscheiding kreeg voor 40 jaar lidmaatschap.

 

 

Jaco Moonen wordt toegesproken door Roeland van Hooff, voorzitter Kring Kempenland.

 

 

Mario van den Boogaart speld de onderscheiding op in zijn functie als vice-voorzitter district Centrum.

 

Hierbij de cover van het jaarverslag dat uitgegeven zal worden na de jaarvergadering van 8 maart 2022. De verslagen zullen t.z.t. bij de vrienden van het gilde bezorgd worden 

 

 

 

Op zaterdag 18 september 2021 werd in Eindhoven herdacht dat de stad 77 jaar geleden bevrijd werd. De fakkel vanuit Bayeux werd voor de 75e keer door wielrenners naar Eindhoven gebracht. Gezien de Corona crisis waren alleen genodigden hiervoor uitgenodigd op een hermetisch afgesloten Stadhuisplein. Namens ons gilde waren hierbij aanwezig Carla en Leo van Heertum.

 

 

Mario van den Boogaart en Leo van Heertum wachten op hetgeen er gebeuren gaat

 

 

Gildeleden op het Stadhuisplein

 

 

Ook keep them Rolling was aanwezig

 

 

En een flight over

 

 

De vlam is ontstoken en de burgemeester spreekt de aanwezigen toe

 

 

Twee zonnebloemen uit de zaadjes die we kregen van Raymond van de Wouw

 

Op zondag 12 september 2021 vond de districtsgildedag van het district Centrum plaats. Deze gebeurtenis werd ditmaal georganiseerd door het gilde ST.-Martinus Tongelre en werd gehouden rondom hun gildehuis in de Bogten. De weergoden waren ons deze keer gunstig gestemd. Het was er zeer gezellig en na een opmars en de nodige toespraken kon het feest beginnen.

 

 

de aanwezigen van ons gilde vlnr: Piet Renier; Carla van Heertum; Leo van Heertum; Elly Renier en Chris Moonen

 

 

Vendelgebed door de vendeliers van het organiserende gilde

 

Op zondag 29 augustus 2021 vond er een verbroederings bijeenkomst plaats tussen ons gilde en dat van Sint-Catharina Strijp. Deze bijeenkomst werd gehouden op de brug van de Gender in het Genderpark. De Gender is de scheiding tussen Gestel en Strijp. Beide gilden ontmoetten elkaar daar op deze brug, het ene gilde komende uit Gestel en het andere uit Strijp. Na de ontmoeting werd er een lunch gehouden die vanwege het weer langs de Gender plaatsvond onder een afdak. De bedoeling was om dit op de brug te doen. Een voortreffelijke lunch verzorgd door Mario van den Boogaart. Na de lunch werd op de brug de proclamatie /  samenwerkingsovereenkomst voorgelezen door Roeland van Hooff, voorzitter Kring Kempenland. Hierna werd deze ondertekend door de Regerend Dekens en Kapiteins van de beide gilden

 

 

Ontmoeting op de Genderbrug

 

 

  

van de andere kant 

 

 

Johan Wolbrink spreekt voor de Lunch een dankwoord uit.

 

 

Overzicht tijdens de lunch

 

 

Carla van Heertum en Henri van Hout schenken de ere-wijn in

 

 

Roeland van Hooff leest de proclamatie/samenwerkingsovereenkomst voor

 

 

Ondertekening door onze regerend deken, Leo van Heertum. Henri van Hout kijkt toe

 

Op dinsdag 3 augustus 2021 hadden we weer een bijeenkomst in de gildekamer. Hiertoe waren ook de partners van de gildeleden uitgenodigd. In totaal hadden hiervan 16 personen gebruik gemaakt. De avond werd begonnen om 18.30 uur met een "Eerste Avondmaal", een lunch op voortreffelijke wijze verzorgd door Carla en Leo van Heertum. Na de lunch werd er nog vergaderd en werden de nodige zaken besproken.

  

 

Aanwezigen bij de lunch, terwijl Carla foto's maakt.

 

 

Onze Regerend Deken spreekt tot de aanwezigen terwijl Henri van Hout aandachtig luistert

 

Op zaterdag 24 april 2021 is onze beschermheer en goede vriend RAYMOND VAN DE WOUW overleden op 57 jarige leeftijd. Zijn uitvaart vond plaats op zaterdag 1 mei 2021. Gezien de Coronamaatregelen, mochten hierbij slechts een beperkt aantal personen aanwezig zijn. Namens ons gilde was hier Chris Moonen. De overige leden en die van andere verenigingen hebben op indrukkende wijze een eerbetoon aan hem gebracht bij zijn vertrek vanaf zijn woonhuis, door een ere-haag te vormen. De dienst bij Domusdela was ook zeer indrukwekkend.

 

 

Toespraak Raymond tijdens nieuwjaarsbijeenkomst 2020

 

 

Voorkant rouwkaart Raymond van de Wouw.

 

 

Enkele leden erehaag vlnr: Piet Renier (met vaandel in rouw); Carla van Heertum en Theo van Huet

 

 Op Maandag 8 februari 2021 is onze gildevriend  Eef Reker overleden, precies op de dag van het afscheid nemen van zijn vrouw Thea. Bij de heroprichting van ons gilde heeft Eef ons met raad en daad bijgestaan. Ook heeft hij veel betekend voor ons zustergilde Sint-Joris Gestel en Blaarthem en voor de gehele Gestelse gemeenschap. Eef werd een trouwe vriend van ons gilde, die altijd bij onze activiteiten aanwezig was.

 

 

  

Op vrijdag 29 januari 2021 is onze gildevriendin Thea Reker-Landskroon overleden op bijna 83-jarige leeftijd. Thea en Eef waren samen steeds aanwezig bij onze gildebijeenkomsten. De crematie van Thea vond plaats op 8 februari 2021 en de herdenkingsdienst op 26 februari 2021. Dit omdat er Corona was in de familie. Wij verliezen in haar een trouwe vriendin. Dat zij moge rusten in vrede.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel