Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel

Het Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel, dat volgens de vroegst gevonden gegevens in 1556 werd opgericht, stamt uit het vroegere Blaarthem waar het nauw verbonden was met de jonkers Van Eyck die er in twee kasteeltjes woonden. De huidige naam ontleent het gilde aan het opschrift op de oude gildetrom uit 1717: Sint Catharina guldt tot Blortem en Gestel.

 

 

  De gildetrom 1717

 

 

Rond 1800 telde het Sint Catharinagilde ruim 50 leden.

Daarna ging het ledental op en af, totdat na een opleving tussen 1955 en 1965 met ruim 25 leden er tenslotte in 1979 nog maar twee leden over waren.

 

 

       De twee overgebleven leden Marinus Bouwmans (met trom) en Toon Segers (met koningsvest)

 

Het gilde was op sterven na dood, maar niet slapende en gelukkig kwam er in dat jaar redding door een aantal actieve Gestelnaren. In 1980 werd een officiële doorstart gemaakt en onder leiding van de nieuwe Regerend Deken Leo Simons groeide het gilde weer voorspoedig. 
Het gildehuis werd vanaf dat jaar Gemeenschapshuis De Ketting in Gestel (Eindhoven). In 1980 werd er dankzij de inspanning van enkele technische gildebroeders een schutsboom op de wei geplaatst en begon het gilde weer met kruisboogschieten.

 

                                                                  

     Het gilde in 1931 voor café "De Rooien Bol".

 

 

Op 17 mei 1981, het jaar van hun 425 - jarig bestaan, kon het gilde al gaan koningsschieten en Chris Moonen werd de eerste gildekoning in het hernieuwde gilde.

 

 

 

Koningsschild Chris Moonen 1981 - 1984

 

In de daaropvolgende jaren werden mede dankzij subsidies en gulle donaties diverse nieuwe attributen aangeschaft. Er kwamen o.a. twee nieuwe gildetrommen, gildekostuums, een dekenstaf, een nieuw gildevaandel, een drieluik als ledenlijst, een zwaaivendel, nieuwe sjerpen en diverse zilveren draagschilden.

 

 

 

                                                         Schild van de Regerend Deken

  

  

 

Schild van de Ere-Deken

 

Dit schild werd door Leo van der Sangen ontworpen en vervaardigd uit de ciborie en de pateen van onze Ere-Deken pastor C. Brocken, die deze aan het gilde heeft geschonken

 

 

Het kruisboogschieten werd in het gilde een belangrijke activiteit. Dankzij de leerzame instructies van gildebroeder Piet Peeters werd er aan veel wedstrijden deelgenomen en lange tijd ging het gilde met drie viertallen naar de kringwedstrijden. Het resultaat was merkbaar op de zilvervesten, het aantal prijzenschildjes groeide aanzienlijk. Ook werden er meerdere prijzen gewonnen op de tentoonstelling tijdens de kringgildedagen, zodat het aantal zilvervesten moest worden uitgebreid. Uit archieven, kranten en door persoonlijke mededelingen werden veel gegevens over het Sint-Catharinagilde verzameld, zodat het gilde na een aantal jaren over een uitgebreid archief kon beschikken. Daardoor kon de geschiedenis van het gilde worden vastgelegd in een fraai boekwerk, waarin het wel en wee van het gilde wordt beschreven vanaf de vroegst bekende gegevens tot de periode van de doorstart in 1980. Tevens maakte het gilde een boekje over de oude koningsschilden en een boek over het vervaardigen van een gildetrom.

 

                                     

   Koningschild van Rudolfus van Eyck 1644

 

Ook tussen 1980 en 2011 is het ledental, evenals in het verleden, sterk veranderd. Het gilde begon in 1980 met 8 leden en dat liep op tot 21. Daarna werd het weer minder en nu, in 2015 heeft het Sint Catharinagilde 10 leden. Twee van de 10 leden zijn dames, waartoe het gilde enkele jaren geleden besloot om deze toe te laten. Het aantal jeugdleden werd steeds minder met als gevolg dat er geen vendeliers meer in het gilde zijn. De deelname aan wedstrijden beperkt zich de laatste jaren tot het kruisboogschieten. In eigen huis is het gilde actief met het schieten met de vlakboog op doel. Buitenshuis word geschoten met de kruisboog op de wip. Na het sluiten en de sloop van "De Ketting", heeft het gilde momenteel haar onderkomen bij de scouting "Angelo Roncalli" in de Locatellistraat.

 

In 1982 werd op initiatief van Leo Simons een jeugdwedstrijd in trommen, vendelen en bazuinblazen gehouden voor de jeugd van de gilden in Kring Kempenland. Dit werd een succes en is sindsdien elk jaar door een gilde in de Kring herhaald.

 

 

 

    Eerste wedstrijd jeugd Kring Kempenland gehouden op ons gildeterrein

 

 

 

 

Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel