Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel

                               

 

 

                                Jaarprogramma 2020:

 

Januari:

11       Zaal inrichten voor nieuwjaarsbijeenkomst 11.00uur.

12       Nieuwjaarsbijeenkomst in ons gildelokaal. (ivo)

19       Nieuwjaarsreceptie bij Sint-Joris Gestel en Blaarthem.

Februari:

04       Ledenvergadering in de gildekamer.

09       Vlakboogschieten in ons gildelokaal.

18       Kascontrole bij onze deken scharbewaarder 20.00 uur

21       Carnaval bij Marks Wachters van 16.00 tot 20.00

Maart:    

03       Algemene jaarverhadering in de gildekamer. (ivo)

08       Vlakboogschieten in ons gildelokaal.

  ?       Districtsvergadering district Centrum

April:

07       Ledenvergadering in de gildekamer.

13       Tweede paasdag eieren schieten in ons gildelokaal.

20       Algemene voorjaarsvergadering Kring Kempenland.

  ?       Patroonsdag bij Sint-Joris Gestel en Blaarthem.

Mei:

05       Ledenvergadering in de gildekamer.

Juni:

02       Ledenvergadering in de gildekamer.

07       Kringdag Kempenland Cath. en Barb. Leende. (ivo)

13       Opbouw voor het Koningschieten.

14       Koningschieten op het gildeterrein. (ivo)

28       Oefenen kruisboog op de wip op de gildeweide.

Juli:

07       Ledenvergadering in de gildekamer.

Augustus:

16       Oefenen kruisboog op de wip op de gildeweide.

25       Ledenvergadering in de gildekamer.

30       Kampioen kruisboog op de wip op gildeweide.

September:

13       Oefenen kruisboog op de wip op gildeweide.

16       Herdenking Brabantse Gesneuvelden in Waalre (ivo)

18       Bevrijdingsherdenking in Eindhoven. (ivo)

Oktober:

06       Ledenvergadering in de gildekamer.

10       Hoofdliedendag in den Bosch. (ivo)

11       Vlakboogschieten in ons gildelokaal. (marathon)

November:

03       Algemene ledenvergadering in de gildekamer.

08       Vlakboogschieten in ons gildelokaal.

  ?       Districtsvergadering district Centrum

09       Algemene najaarsvergadering Kring Kempenland.

22       Catharinadagviering bij Catharina Strijp. (ivo)

December:

08       Ledenvergadering in de gildekamer.

13       Vlakboogschieten in het gildelokaal.

16       Kerstlunch 12.00 uur bij Marks Wachters notarissen.

       

 

                           IVO = in vol ornaat

                  Opt = In optie wordt later aangepast. 

 

                 

Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel