Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel

                               

 

 

                                Jaarprogramma 2020:

 

Januari:

11       Zaal inrichten voor nieuwjaarsbijeenkomst 11.00uur.

12       Nieuwjaarsbijeenkomst in ons gildelokaal. (ivo)

19       Nieuwjaarsreceptie bij Sint-Joris Gestel en Blaarthem.

Februari:

04       Ledenvergadering in de gildekamer.

09       Vlakboogschieten in ons gildelokaal.

18       Kascontrole bij onze deken scharbewaarder 20.00 uur

21       Carnaval bij Marks Wachters van 16.00 tot 20.00

Maart:    

03       Algemene jaarverhadering in de gildekamer. (ivo)

05       Districtsvergadering district Centrum.

08       Vlakboogschieten in ons gildelokaal. 

 

April:   I.v.m. het Coronavirus zijn alle activiteiten afgelast.

 

Mei:     I.v.m. het Coronavirus zijn alle activiteiten afgelast.

 

Juni:    

14       Kruisboogschieten op de wip op gildeweide.

28       Kruisboogschieten op de wip op gildeweide.

 

Juli:     Eventueel nog iets in te plannen.

 

Augustus: 

04       Ledenvergadering in de gildekamer.

16       Oefenen kruisboog op de wip op de gildeweide.

30       Kampioen kruisboog op de wip op gildeweide.

 

September:

                  Koningschieten op een nader te bepalen datum

13       Oefenen kruisboog op de wip op gildeweide.

16       Herdenking Brabantse Gesneuvelden in Waalre (ivo)

18       Bevrijdingsherdenking in Eindhoven. (ivo)

Oktober:

06       Ledenvergadering in de gildekamer.

10       Hoofdliedendag in den Bosch. (ivo)

11       Vlakboogschieten in ons gildelokaal. (marathon)

November:

03       Algemene ledenvergadering in de gildekamer.

08       Vlakboogschieten in ons gildelokaal.

  ?       Districtsvergadering district Centrum

09       Algemene najaarsvergadering Kring Kempenland.

22       Catharinadagviering bij Catharina Strijp. (ivo)

December:

08       Ledenvergadering in de gildekamer.

13       Vlakboogschieten in het gildelokaal.

16       Kerstlunch 12.00 uur bij Marks Wachters notarissen.

       

 

                           IVO = in vol ornaat

                  Opt = In optie wordt later aangepast. 

 

                 

Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel