Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel

                               

 

 

                                Jaarprogramma 2019:

 

Januari:

   13       Nieuwjaarsreceptie in ons gildelokaal. (ivo)

   15       Extra ledenvergadering ivm districtsdag.

Februari:

      05       Ledenvergadering in de gildekamer.

      24       Vlakboogschieten in ons gildelokaal.

 

 Maart:    

    01       Carnavalsfeest bij Marks Wachters notarissen.

     10        Vlakboogschieten in ons gildelokaal.

    12        Algemene jaarvergadering in de gildekamer. (ivo)

 April:

    09        Ledenvergadering in de gildekamer.

      15        Algemene voorjaarsvergadering Kring Kempenland.

    22        2e paasdag paaseieren schieten in ons gildelokaal.

    28        Patroonsdag bij Sint-Joris Gestel en Blaarthem.

Mei:

     14        Ledenvergadering in de gildekamer.

     18        Gildeles bij scouting "Angelo Roncalli".

     25        Opbouw Districtsgildedag om 10.00 uur

     26        Districtsgildedag district Centrum bij ons. (Ivo)

Juni:

     02        Kringdag Kempenland bij H. Kruis in Gerwen. (ivo)

     04        Ledenvergadering in de gildekamer.

        23        Oefenen kruisboog op de wip op de gildeweide.

Juli:

        02        Ledenvergadering in de gildekamer (vervallen).

Augustus:

      18       Oefenen kruisboog op de wip op de gildeweide.

September:

     03        Ledenvergadering in de gildekamer.

     11        Herdenking Brabantse Gesneuvelden in Waalre (ivo)

14 t/m 17  Reis naar Bayeux.

        18        Bevrijdingsherdenking in Eindhoven. (ivo)

     22        Oefenen kruisboog op de wip.

Oktober:

     01        Ledenvergadering in de gildekamer.

     06        Vlakboogschieten in het gildelokaal (vervalt).

     06        Zorgcentrum de Passaat 09.30 uur bij Prinsen (ivo)

     12        Hoofdliedendag in den Bosch. (ivo)

     27        Kampioenschieten op wip (volgt andere datum).

     27        Brabantkruis Sint-Joris Gestel en Blaarthem.

November:

     03        Brabantkruis Sint-Joris Gestel en Blaarthem.

     05        Algemene ledenvergadering in de gildekamer.

     10        Vlakboogschieten in het gildelokaal.

     10        Brabantkruis Sint-Joris Gestel en Blaarthem.

     17        Brabantkruis Sint-Joris Gestel en Blaarthem.

     18        Algemene najaarsvergadering Kring Kempenland.

     24        Catharinadagviering kerk en feest bij ons. (ivo)

December:

     03        Ledenvergadering in de gildekamer.

     08        Vlakboogschieten in het gildelokaal.

     18        Kerstlunch 12.00 uur bij Marks Wachters notarissen.

         

                             IVO = in vol ornaat

                  Opt = In optie wordt later aangepast. 

 

                  Attentie: De kringwedstrijden; hoofdliedendag en                                   het Brabantkruis en eventuele extra                                         vergaderingen worden nog toegevoegd.

Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel